POLÍTICA DE PRIVACITAT

Capafons-Osso compleix amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa sobre serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic, pel que ha adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per garantir la seguretat de les dades personals que recopilem.

En el moment en què un client realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliàries i les relatives a la seva forma de pagament, són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per tramitar la comanda i enviar informació sobre ofertes i serveis de les empreses del grup que puguin resultar d'interès als nostres clients. Capafons-Osso assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients, ja que les dades personals que se sol·liciten són sempre les estrictament necessàries.

Capafons-Osso es compromet a no donar-los un altre ús que l' acordat ia no cedir ni vendre'ls a tercers aliens a les empreses del grup sota cap concepte. En qualsevol cas els clients de Capafons-Osso podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a cellers@capafons-osso.com .

En aquest sentit, l'Usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats titularitat de Capafons-Osso (Celler Capafons-Ossó SL, amb domicili social a Falset, Finca Masia Esplanes, s/n, i NIF B-43755131) degudament inscrits al Registre General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i per al tractament automatitzat de les seves dades, conseqüència de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei, o de qualsevol transacció o operació realitzada, a objecte d'accedir a la informació i als serveis facilitats per Capafons-Osso a través de la pàgina web, i si escau per al manteniment de la relació contractual , així com per a l'enviament d'ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals de les empreses del grup.

L'Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a Capafons-Osso els canvis que es produeixin en els mateixos. L'Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte ia la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual.

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, Capafons-Osso exclusivament enviarà ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic o a través d'un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, a aquells usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment.

Capafons-Osso informa a l'Usuari que podrà donar-se de baixa d'aquest tipus de comunicacions , seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l'adreça de correu electrònic cellers@capafons-osso.com.