1.- Titularitat de la pàgina web

D'acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, "LSSI"), posem en el seu coneixement que la pàgina www.cellerscapafonsosso.cat (d'ara endavant, el "Lloc Web" o el "Portal") és operada per Celler Capafons-Ossó SL, amb domicili social a Falset, Finca Masia Esplanes, s/n, i NIF B-43755131.

 

2.- Ús del Portal

El present Avís Legal (en endavant, "Avís Legal"), juntament amb les condicions generals (en endavant, "Condicions Generals"), estableixen les condicions que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que Celler Capafons-Ossó SL posa a disposició dels usuaris de la xarxa Internet a través del lloc web. Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris amb motiu de l'ús del lloc web es troben regulats en la Política de Privacitat.

D'aquesta manera, l'accés i ús del lloc web suposen que l'usuari del mateix (en endavant, "l'Usuari") accepta íntegrament i s'obliga a complir completament el present Avís Legal, les Condicions Generals, la Política de Privacitat així com les instruccions o recomanacions que se li indiqui en cada cas concret.

L'accés al Lloc Web és gratuït, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagi contractat l'Usuari.

Lavinia es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions del lloc web i els seus continguts, configuració i presentació, inclòs aquest Avís Legal i les Condicions Generals, per la qual cosa recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació pel Portal.

L'Usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Celler Capafons-Ossó SL o de tercers, obligant-se a utilitzar el Portal, els serveis i els continguts inclosos en el mateix de forma diligent, correcta i lícita. En particular, l'Usuari es compromet a no: suprimir, eludir o manipular el "copyright " i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts del Portal, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin incloure aquests continguts. Així mateix, l'Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament.

En cas que incompleixi aquest Avís Legal i/o les Condicions Generals, o en Celler Capafons-Ossó SL sospitem raonablement que les està incomplint, Celler Capafons-Ossó SL es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés al lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat. Així mateix, Celler Capafons-Ossó SL es reserva la facultat de decidir, en qualsevol moment, sobre la continuïtat dels serveis que presta a través del Portal.

 

3.- Propietat Intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del lloc web (incloent-hi el dret sui generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic (look & feel), els signes distintius (marques i noms comercials), els programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Portal (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.) corresponen a Celler Capafons-Ossó SL o disposa en el seu cas, del dret d'ús i explotació dels mateixos, i en aquest sentit constitueixen obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.

L'ús del lloc web per l'usuari cap manera suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Portal, els seus continguts i/o els signes distintius de Celler Capafons-Ossó SL i/o de les societats del Celler Capafons-Ossó SL. A aquest efecte, mitjançant el present Avís Legal, excepte en aquells supòsits en què estigui legalment permès, queda expressament prohibit l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització del Lloc Web, els seus continguts i/o els signes distintius de Celler Capafons-Ossó SL i/o de les societats del Celler Capafons-Ossó SL.

Queda expressa i terminantment prohibida la reproducció d'elements o continguts del lloc web realitzada amb ànim de lucre o fins comercials.

 

4.- Limitació de Responsabilitat

L'Usuari reconeix i accepta que l'ús del lloc web es realitza en tot moment sota el seu risc i responsabilitat, pel que Celler Capafons-Ossó SL no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que pugui realitzar del Portal. A aquest efecte, únicament serà responsable dels danys que l'Usuari pugui patir per l'ús del lloc web, quan aquests danys siguin deguts a la nostra actuació dolosa.

En particular, Celler Capafons-Ossó SL no serà responsable de:

- El contingut dels llocs enllaçats a través dels links inclosos dins del lloc web. Referent a això, són aplicables els termes recollits en l'apartat 5 del present Avís Legal.

- Els danys i perjudicis de qualsevol tipus causats en els equips informàtics de l'Usuari per virus, cucs, troians o qualsevol altre element nociu. L'Usuari reconeix que l'ús de la xarxa Internet suposa l'assumpció d'un risc que els seus equips informàtics puguin ser afectats pels elements abans enunciats. A aquest efecte, correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i eliminació de programes electrònics nocius.

- Els danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. Referent a això, l'Usuari reconeix que l'accés al Portal requereix de serveis subministrats per tercers aliens al control de Celler Capafons-Ossó SL (a tall d'exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d'accés, etc.) la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a Celler Capafons-Ossó SL.

 

5.- Enllaços (Links)

El lloc web inclou dispositius tècnics d'enllaç (links) que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (en endavant, "Llocs Enllaçats"). En aquests casos, Celler Capafons-Ossó SL actua com un prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la LSSI, i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, preguem ho comuniqui a Celler Capafons-Ossó SL mitjançant cellers@capafons-osso.com. En cap cas, aquesta comunicació comportarà l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

L'existència de Llocs Enllaçats manera implica que Celler Capafons-Ossó SL té coneixement efectiu o de cap altre tipus dels serveis i continguts dels mateixos en cas d'il·licitud, ni que mantingui necessàriament acords amb els responsables o titulars dels llocs enllaçats. Tampoc comporta l'existència d'aquests links recomanació, promoció, identificació o conformitat del Celler Capafons-Ossó SL amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts a través dels llocs enllaçats. En conseqüència, Celler Capafons-Ossó SL no es fa responsable del contingut dels llocs enllaçats, ni de les seves condicions d'ús i polítiques de confidencialitat, sent l'usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i utilitzi els mateixos.

L'Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un enllaç des de la seva pàgina o lloc al Portal, haurà d'obtenir una autorització prèvia i per escrit de Celler Capafons-Ossó SL. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Celler Capafons-Ossó SL i el propietari o titular del lloc o pàgina en la qual s'estableixi el mateix, ni l'acceptació o aprovació per part de Celler Capafons-Ossó SL dels seus continguts o serveis .

En qualsevol cas, Celler Capafons-Ossó SL es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment els enllaços al lloc web, especialment en els supòsits d'il·licitud de l'activitat o continguts de la pàgina o lloc en el qual s'inclou el mateix.

 

6.- Generalitats

L'ús del lloc web està regit i interpretat d'acord amb la llei espanyola i s'entendrà que, per l'ús del Portal, l'Usuari està d'acord en que qualsevol conflicte o litigi que sorgeixi entre l'usuari i Celler Capafons-Ossó SL serà tractat pels jutjats i tribunals competents d'acord amb la legislació aplicable.

En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present Avís Legal sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afecta la validesa de la resta de disposicions recollides en el present Avís Legal.

L'informem que Celler Capafons-Ossó SL ha obtingut el certificat electrònic de Seguretat en Comerç Electrònic atorgat per l'empresa líder en seguretat en línia, VERISIGN.

Així mateix, Celler Capafons-Ossó SL col·labora amb el programa Vi amb Moderació, una iniciativa del sector vitivinícola europeu, l'objectiu és promoure la moderació i la responsabilitat en el consum de vi i contribuir a la prevenció del consum excessiu o indegut de begudes alcohòliques a Europa.

7.- Protecció de dades personals

En virtut de la normativa de Protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractades en la base de dades, responsabilitat de Cellers Capafons Ossó, amb domicili social a Falset, Finca Masia Esplanes, s/n, i NIF B-43755131.

Les seves dades no seran transmeses a tercers, i seran conservades mentre vostè no sol·liciti el contrari o elimini vostè mateix totes les dades registrades des de la configuració del seu compte d'usuari.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que és facin a Finca Masia Esplanes, s/n, o a cellerscapafonsosso@gmail.com.